Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /var/www/vhosts/pompjuice.com/httpdocs/system/library/template.php on line 9 Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR


1.1. SATICI

Ünvanı

:Arisa Gıda Ve İçecek Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Sti.

Adresi

: Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. NO: 171/195 Şişli/İstanbul

Telefon

: 0212 344 09 59

Fax

: 0212 344 09 58

Eposta adresi

: info@pomjuice.com


1.2. ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

Adresi

:

Telefon

:

Eposta adresi

:

MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.pompjuice.com  internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

3.1.ÜRÜNLER VE SİPARİŞ DETAYLARI

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.pompjuice.com adresinde yer almaktadır. 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına gıda ürünlerinde %8 diğer tüm ürünlerde %18 olmak üzere KDV dahildir.

Çevrimiçi sanal pos uygulaması üzerinden kredi kartı ile ödeme şekli ve planı yapılmaktadır. Ödemelerde vade farkı yoktur. Sipariş edilen malzemeler sevk edilmeden önce kredi kartı ile ALICI tarafından tamamen ödenecektir.


3.2.TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Fatura Bilgileri

:

 

 

Teslimat Şekli: Kargo

Teslimat Masrafları : 100 TL üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir. 100 TL altı siparişlerde ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

Teslim Süresi: Ürün Pomp Juice tarafından tedarik edildikten sonra ortalama 7 gün içerisinde teslim edilecektir. Belirtilen sürede teslim edilmeyen ürünlerin teslimatı, Mevzuata uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir. Bu süre ALICI’ya daha önceden iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirmek koşulu ile on gün daha uzatılabilir.

Teslim Üsülü: Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen ve Alıcı tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. 
Sözleşme konusu ürün, Alıcıdan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 

 

 

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, www.pompjuice.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2. SATICI mevcut Genel Hükümler şartlarını dilediği anda, yeni bir versiyon yayınlayarak değiştirme hakkını saklı tutar.


4.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

4.4. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. Üründe yukarıda belirtilen hasar ya da ayıpların bulunması durumunda ALICI’nın hasar tespit tutanağı doldurtarak teslimatı yapan kişiye imzalatması gerekmektedir. Aksi takdirde tutanak tutulmadıkça teslimat ile birlikte malzemenin zarar ve kayıp riskleri alıcıya ait olacaktır.


4.5. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI 'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.6. SATICI’ nın normal şartlarda kullandığı veya uyguladığından farklı bir teslimat şekli talep edildiği takdirde; teslimatın şekline göre tahakkuk edecek ek ücret ALICI’ ya ait olacaktır. SATICI oluşabilecek ek ücretin ödemesinden sorumlu değildir.

4.7.
SATICI, sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu ALICI’ ya bildirir ve takdiri SATICI’ ya ait olmak üzere eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir

4.8.
SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse SATICI, ALICI 'nın kart ile yaptığı ödemelerde, sipariş ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra siparişi iptal edilen ürün bedelini on gün içerisinde ilgili bankaya iade eder. SATICI' nın iptal edilen sipariş tutarını ilgili bankaya iade ettikten sonra, bankanın söz konusu tutarı iade etmesi süresinin uzamasından Satıcı sorumlu değildir.

4.9. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI 'ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI' ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.

4.11. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine geri ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (gün) iş günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının süresi, ALICI’nın ürünü teslim aldığı günden itibaren işlemeye başlar. Ancak ALICI, gıda ürünü niteliğinde olan ürünler için cayma hakkını kullanamaz. 
 Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılması için 14 iş günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile cayma konusu olan ürün ve adedi ve iletişim bilgilerinin içeren yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

 
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün orjinal faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 
b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe, 
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve ürünle birlikte hediye olarak verilen ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Niteliği itibariyle cayma hakkına konu olamayacak ürünler bulunmaktadır. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, gıda ürünleri dahil olmak üzere hijyenik ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünlerin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır. MADDE 6  YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

SATICI

:

Arisa Gıda Ve İçecek Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Sti.

ALICI

:

TARİH